SUHAIL, K. Persian Ghazal. SOCRATES, v. 1, n. 1, p. 126, 18 dez. 2013.