(1)
Priyadarshini, S. Decentralising Bengaluru Urban. SOCRATES 2014, 2, 139-148.